• Petani Pemilik Tanah = 15 orang
 • Petani Penggarap Tanah = 23 orang
 • Buruh Tani = 10 orang
 • Nelayan = – orang
 • Pengusaha Sedang/Besar = 5 orang
 • Pengrajin / Industri Kecil = 67 orang
 • Buruh Industri = 303 orang
 • Buruh Bangunan = 207 orang
 • Pedagang = 463 orang
 • Pengangkutan = 4 orang
 • Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 235 orang
 • Anggota TNI / POLRI = 21 orang
 • Pensiunan PNS / TNI / POLRI = 71 orang
 • Peternak Kerbau = 2 orang
 • Peternak Kambing = 9 orang
 • Peternak Domba = 1 orang
 • Peternak Ayam = 102 orang
 • Peternak Itik/Bebek = 24 orang
 • Peternak Lele = 2 orang

Copyright Themes © 2023